17 września 1939 roku Armia Czerwona zaatakowała Polskę. O wydanym w tych okolicznościach rozkazie Naczelnego Wodza, jego konsekwencjach oraz o biografii marsz. Edwarda Śmigłego-Rydza pisze dr hab. Marek Gałęzowski w artykule „DO OSTATNIEJ KOBIETY! DO OSTATNIEGO MĘŻCZYZNY!”. http://pamiec.pl/pa/tylko-u-nas/14245,DO-OSTATNIEJ-KOBIETY-DO-OSTATNIEGO-MEZCZYZNYquot-artykul-dr-hab-Marka-Galezowski.html

„Po raz pierwszy bodaj w dziejach zdarzyło się, że jedno państwo, najeżdżając drugie, twierdziło, że to drugie… nie istnieje” – pisze dr Sławomir Kalbarczyk w artykule POD CZERWONYM BUTEM, który polecamy. http://pamiec.pl/pa/edukacja/akcje-i-obchody/ogolnopolskie/polskie-panstwo-podziem/artykuly/12838,POD-CZERWONYM-BUTEM-przypominamy-artykul-dr-Slawomira-Kalbarczyka-z-miesiecznika.html

Polecamy:

– program z cyklu Historia dla Ciebie – pamięć.pl
http://pamiec.pl/pa/ipn-notacje-ipn-tv/historia-dla-ciebie-pam/15278,IPN-TV-Historia-dla-Ciebie-pamiecpl-Odcinek-20.html

– relację świadka: Andrzej Górski, pilot – 17 września 1939 roku w Baranowiczach
http://pamiec.pl/pa/ipn-notacje-ipn-tv/ipn-notacje/14174,Andrzej-Gorski-pilot-17-wrzesnia-1939-roku-w-Baranowiczach.html

– TĘSKNOTA ZA POLSKĄ ZWYCIĘSKĄ – relację ks. Zdzisława Peszkowskiego
http://pamiec.pl/pa/tylko-u-nas/14246,TESKNOTA-ZA-POLSKA-ZWYCIESKA-relacja-ks-Zdzislawa-Peszkowskiego.html

– SCEPTYCYZM „WYZWOLICIELI” – tekst dr. Sławomira Kalbarczyka
http://pamiec.pl/pa/tylko-u-nas/15289,SCEPTYCYZM-WYZWOLICIELIquot-tekst-dr-Slawomira-Kalbarczyka.html

– WAGONY SZŁY NA WSCHÓD – tekst Magdaleny Dzienis-Todorczuk i dr. Marcina Markiewicza
http://pamiec.pl/pa/tylko-u-nas/15749,WAGONY-SZLY-NA-WSCHOD-tekst-Magdaleny-Dzienis-Todorczuk-i-dr-Marcina-Markiewicza.html

17 września 1980 roku powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. Polecamy konferencję Od nadziei do niepodległości. NSZZ „Solidarność” 1980-89/90
https://www.youtube.com/watch?list=PLr2geeKcjiqmEey5aIEG5-QBQme6qEK2B&v=g4Adr_6mA3E

19 września 1940 roku rtm. Witold Pilecki pozwolił się aresztować w łapance ulicznej na Żoliborzu. Jego celem było dostanie się pod przybranym nazwiskiem do obozu koncentracyjnego Auschwitz, aby zebrać informacje o zbrodniach popełnianych przez Niemców. Polecamy:

– Rotmistrz Witold Pilecki (1901–1948) – broszurę z serii „Patroni naszych ulic”
http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/patroni-naszych-ulic/15028,Rotmistrz-Witold-Pilecki-19011948.html

– TATA CHCIAŁ, ŻEBYM BYŁA DZIELNA – rozmowę z Zofią Pilecką-Optułowicz, córką rtm. Witolda Pileckiego, Kustoszem Pamięci Narodowej
http://pamiec.pl/pa/tylko-u-nas/14897,TATA-CHCIAL-ZEBYM-BYLA-DZIELNA-z-Zofia-Pilecka-Optulowicz-corka-rtm-Witolda-Pile.html

– Audycję poświęconą rtm. Witoldowi Pileckiemu
http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/audycje/patroni-naszych-ulic/15356,Audycja-poswiecona-rtm-Witoldowi-Pileckiemu.html

– portal http://www.pilecki.ipn.gov.pl/

19 września 1892 roku urodził się Jan Piekałkiewicz, polityk, ekonomista, działacz ruchu ludowego, Delegat Rządu na Kraj od 5 sierpnia 1942 roku. 19 lutego 1943 roku został aresztowany przez Niemców. Poddany brutalnym torturom zmarł 19 czerwca 1943 roku. Przypominamy pocztówkę:
http://pamiec.pl/ftp/ilustracje/PPW_11.pdf

20 września 1942 roku utworzono Narodowe Siły Zbrojne. W nr 2 (10)/2006 „Pamięci i Sprawiedliwości” ukazał się tekst Narodowe Siły Zbrojne w PRL i na emigracji w latach 1945–1989 w świetle historiografii, publicystyki, literatury oraz filmu. Numer jest dostępny na portalu pamiec.pl:
http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/pamiec-i-sprawiedliwosc/9641,nr-2-102006-cena-2500-zl.html

21 września 1944 roku 1. Samodzielna Brygada Spadochronowa pod dowództwem gen. Stanisława Sosabowskiego została zrzucona w holenderskiej miejscowości Driel. Wzięła udział w największej operacji powietrznodesantowej II wojny światowej „Market-Garden”. Polecamy odcinek programu z serii Historia dla Ciebie – pamięć.pl
http://pamiec.pl/pa/ipn-notacje-ipn-tv/historia-dla-ciebie-pam/14852,IPN-TV-Historia-dla-Ciebie-pamiecpl-Odcinek-10.html

22 września 1939 roku Białystok zgodnie z postanowieniami paktu Ribbentrop-Mołotow został przekazany przez Niemców Armii Czerwonej. O tym wydarzeniu pisze Andrzej Brzozowski w tekście WYMIANA OKUPANTÓW http://pamiec.pl/pa/tylko-u-nas/14273,WYMIANA-OKUPANTOW-artykul-Andrzeja-Brzozowskiego.html

22 września 1989 roku po akcji strajkowej na polskich uczelniach Sąd Wojewódzki w Warszawie ponownie zarejestrował Niezależne Zrzeszenie Studentów. Polecamy audycję z cyklu Z filmoteki bezpieki http://pamiec.pl/pa/ipn-notacje-ipn-tv/z-filmoteki-bezpieki/15858,IPN-TV-Z-filmoteki-bezpiekiquot-odc-70-Niezalezne-Zrzeszenie-Studentow.html

23 września 1939 roku do obozu koncentracyjnego Ravensbrück przybył pierwszy transport Polek. Polecamy relację z 70 oraz 71 rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego.
https://www.youtube.com/watch?v=t3rcGQwKrX8
http://pamiec.pl/pa/ipn-notacje-ipn-tv/ipn-tv/15080,IPN-TV-70-rocznica-wyzwolenia-obozu-Ravensbrck-quotO-tym-nie-mozna-zapomniecquot.html

23 września 1976 roku powstał Komitet Obrony Robotników. Polecamy zakładkę KOR na portalu http://pamiec.pl/pa/kor

25 września 1953 roku władze komunistyczne aresztowały kardynała Stefana Wyszyńskiego. Polecamy:
– książkę Polityka państwa wobec Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w okresie internowania prymasa Stefana Wyszyńskiego 1953–1956
http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/publikacje/12862,Bartlomiej-Noszczak-Polityka-panstwa-wobec-Kosciola-rzymskokatolickiego-w-Polsce.html
– audycję z cyklu Z filmoteki bezpieki pt. Prymas Stefan Wyszyński z udziałem prof. Jana Żaryna.
http://pamiec.pl/pa/ipn-notacje-ipn-tv/z-filmoteki-bezpieki/14532,IPN-TV-Z-filmoteki-bezpiekiquot-odc-11-Prymas-Stefan-Wyszynskiquot.html

25 września 1967 roku zmarł Stanisław Sosabowski. Polecamy:
– audycję radiową http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/audycje/patroni-naszych-ulic/15355,Audycja-poswiecona-gen-Stanislawowi-Sosabowskiemu.html
– broszurę http://pamiec.pl/pa/edukacja/projekty-edukacyjne/ogolnopolskie/patroni-naszych-ulic/patroni-naszych-ulic/14156,General-Stanislaw-Sosabowski.html

27 września 1939 roku w oblężonej Warszawie powołana została Służba Zwycięstwu Polski pod dowództwem gen. Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego.
Przypominamy:
– wystawę PRZYWÓDCY POLSKI WALCZĄCEJ http://pamiec.pl/ftp/pamiecpl/wystawa_Przywodcy_Polski_Walczacej.pdf
– konferencję Fenomen Polskiego Państwa Podziemnego http://pamiec.pl/pa/ipn-notacje-ipn-tv/ipn-tv-konferencje/ipntv-konferencje-fenom

27 września 1942 roku powołano Tymczasowy Komitet Pomocy Żydom (Żegota).
– tekę edukacyjną Polacy ratujący Żydów w latach II wojny światowej
http://pamiec.pl/pa/edukacja/materialy-edukacyjne-i/teki/9628,Polacy-ratujacy-Zydow-w-latach-II-wojny-swiatowej.html

27 września 1991 roku zmarł Stefan Kisielewski. Polecamy:
– Stulecie Kisiela – archiwalny dodatek prasowy
http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/dodatki-do-prasy/9819,Stulecie-Kisiela.html

28 września 1939 roku skapitulowała Warszawa. Decyzję o przerwaniu walk podjęto z powodu trudnej sytuacji ludności cywilnej. Przypominamy dwie audycje z cyklu Z filmoteki bezpieki:
http://pamiec.pl/pa/ipn-notacje-ipn-tv/z-filmoteki-bezpieki/14688,IPN-TV-Z-filmoteki-bezpiekiquot-odc-19-i-20-Einnahme-von-WarschauKryptonim-Attac.html
http://pamiec.pl/pa/ipn-notacje-ipn-tv/z-filmoteki-bezpieki/15422,IPN-TV-Z-filmoteki-bezpiekiquot-odc-57-Ludnosc-cywilna-Warszawy-podczas-II-wojny.html

28 września 1939 roku III Rzesza i ZSRR zawarły w Moskwie traktat o granicach i przyjaźni, na którego podstawie dokonały podziału zajętych ziem Polski. Polecamy interesującą konferencję Po jednej i drugiej stronie linii Ribbentrop-Mołotow. Okupacja niemiecka i sowiecka ziem polskich w latach 1939–1941 w porównaniu:
https://www.youtube.com/watch?list=PLr2geeKcjiqmSbmYhbU0UxJXBSheN4zs0&v=Ljf7pqzjFnU

30 września 1939 roku internowany w Rumunii prezydent RP, Ignacy Mościcki wyznaczył na swojego następcę Władysława Raczkiewicza. Przypominamy pocztówkę: http://pamiec.pl/ftp/ilustracje/PPW_01.pdf

1 października 1946 roku Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze ogłosił wyroki wobec przywódców III Rzeszy. Polecamy referat dr. Pawła Kosińskiego Recepcja procesów norymberskich w społeczeństwie niemieckim wygłoszony podczas konferencji WINA I KARA. Społeczeństwa wobec rozliczeń zbrodni popełnionych przez reżimy totalitarne w latach 1939–1956.
http://pamiec.pl/pa/ipn-notacje-ipn-tv/ipn-tv-konferencje/ipntv-konferencje-guilt/14595,IPNtv-Konferencja-Wina-i-kara-Spoleczenstwa-wobec-rozliczen-zbrodni-popelnionych.html

2 października 1940 roku Niemcy utworzyli w Warszawie getto dla ludności żydowskiej. Przypominamy niemieckie materiały filmowe dotyczące Getta Warszawskiego ze zbioru Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. https://www.youtube.com/watch?v=JEqSS2GMwsA

3 października 1944 roku gen. Leopold Okulicki „Niedźwiadek” objął stanowisko Komendanta Głównego Armii Krajowej. Przypominamy:
– portal http://www.okulicki.ipn.gov.pl/
– pocztówkę: http://pamiec.pl/ftp/ilustracje/PPW_09.pdf

(za: ipn.gov.pl)