6 marca 2012 roku została zawarta umowa pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Związkiem Strzeleckim.

Z chwilą objęcia w 2009 roku funkcji Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego rzuciłem wtedy wyzwanie, że jednym z podstawowych moich działań będzie zawarcie umowy z Ministrem Obrony Narodowej, która jak wtedy sobie wyobrażałem miałaby powodować pozytywne skutki dla obu stron, co zapewne tak się też stało.

Umowę ze strony MON w dniu 6 marca podpisał z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej Sekretarz Stanu Czesław Mroczek. Stronę Związku Strzeleckiego reprezentowali : Komendant Główny Roman Burek i Członek Komendy Głównej Leszek Marcinkiewicz.