Mapa Interaktywna

Kliknij na nazwę województwa, aby przejść do listy kontaktów z Pełnomocnikami posiadającymi upoważnienie na określone województwa.

Lista Pełnomocników posiadających upoważnienie Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego do dokonywania czynności organizacyjnych bezpośrednio związanych z prowadzoną przez nas działalnością statutową.

Dodaj komentarz